www.couragebuhsab.se
HemEtik & MiljöArbeta hos ossKontaktLänkar
Courage BVC
Närvård & Hälsa
Vaccin+Prislista
Körkorts/Hälsointyg
Barn & Unga 0-24 år
Skolhälsa+Elevhälsa
Idrottshälsa
Företagshälsa
Hälsodatabanken
Barn & Unga 0-24 år

Barn- och ungdomshälsa 0-24 år.

 Hälsa, utveckling och lärande häger intimt samman. Företaget erbjuder tjänster till kommuner, landsting, friskolor och privata vårdgivare som arbetar med barn och ungdomar 0-24 år (Barnhälsa, Skolhälsa, Socialmedicin och Elevhälsa, Idrottshälsa, nyinflyttade från andra länder, Studenthälsa). Företaget vill erbjuda företagshälsa för barn och unga i förskola, skola och högskola. Vi vill även sätta fokus på elevernas arbetsmiljö och utveckla ett helhetstänkande kring hälsa, utveckling och lärande.


Nivå 1: Fullt verksamhetsansvar inbegriper medicinskt ledningsansvar samt att företaget utför tjänsten genom sina medarbetare.

Nivå 2: Företaget erbjuder Hälsodatabanken inkl. metodbok och säkerhetspolicy, kvalificerad support kring dokumentation samt medicinskt ledningsansvar, men ansvar inte för arbetets utförande.

Nivå 3: Detta är den enklaste nivån som ger stöd för informationshantering och dokumentation. Här ingår endast Hälsodatabanken inkl. metodbok och säkerhetspolicy samt kvalificerad support kring dokumentation.


Läs mer om de olika tjänsterna genom att klicka på knapparna till höger.

HemEtik & MiljöArbeta hos ossKontaktLänkar