www.couragebuhsab.se
HemEtik & MiljöArbeta hos ossKontaktLänkar
Medarbetare
Paraplyorganisation
Ersättning
NyföretagarCentrum
Paraplyorganisation

Paraplyorganisation.

Courage Barn- och ungdomshälsa i Sverige AB fungerar som "paraplyorganistation" för sina underleverantörer (entreprenörer). Företaget har auktorisation enligt "Vårdval Stockholm" för husläkarmottagning och BVC. Vi arbetar även inom Elevhälsa/Skolhälsa.

Så här fungerar samarbetet:

  • Du bestämmer vilka dagar och tider du finns tillgänglig för arbete år Courage
  • Vi skriver tillsammans ett avtal för långsiktigt samarbete och tydligt ansvarsområde
  • Courage sköter auktorisation, upphandling, fakturering, juridik och marknadsföring
  • Courage ansvarar för patientförsäkring, datajournal, metodbok/manual, ledningssystem och säkerhetspolicy för informationshantering
  • Vill du även ha hjälp med bokföring och redovisning så erbjuder vi även denna hjälp till en förmånlig kostnad
  • Vi kan även hjälpa dig att få kontakt och råd kring försäkringslösningar för pension, sjukförsäkring, avbrottsförsäkring samt patient- och ansvarsförsäkringar för egna privata patienter/kunder.
HemEtik & MiljöArbeta hos ossKontaktLänkar